Olga de Kort. Natuur en muziek

  Olga de Kort. Natuur en Muziek: Imitatievoorbeeld. Toevluchtsoord. Inspiratiebron. PDF: Natuur en Muziek-OlgadeKort-deKlank, 2011, nr.2 “Je hoeft geen getraind oor te hebben om de muziek in de natuur te horen: ze is er in het vogelgezang, in de beweging van de golven, in de regendruppels. En toch kunnen we iedere dag langs bomen met ruisende bladeren lopen […]